Wat is de teacch methode en hoe zet je deze in in de praktijk

Teacch methode

Wat is de teacch methode en hoe zet je deze in in de praktijk

Teacch methode

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Er worden veel vragen gesteld over de Teacch Methode. Wat is de Teacch methode? Hoe werkt het? Waar is de Teacch methode goed voor en op welke manier zetje dit op een goede manier in? Allerlei vragen die wij steeds vaker krijgen, op deze pagina willen we wat meer inzicht geven in deze ontwikkelingsvorm en op welke manier het jou kan helpen bij de dagelijkse omgang met cliënten. 

Wat is de Teacch methode?

De TEACCH-methode (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children) is een behandelingsmethode voor kinderen en volwassenen met autisme. De methode is ontwikkeld in de Verenigde Staten door Dr. Eric Schopler en zijn team aan de Universiteit van North Carolina.

Focus op kracht in plaats van beperking

De TEACCH-methode richt zich op het benutten van de krachten en talenten van mensen met autisme, in plaats van alleen te focussen op hun beperkingen. De methode gebruikt een structuur die aansluit bij de manier waarop mensen met autisme denken en leren.

stapeltaken_klant

Teacch is gericht op het ontwikkelen van onafhankelijkheid

De TEACCH-methode is gericht op het ontwikkelen van onafhankelijkheid en het vergroten van de participatie in het dagelijks leven. De methode maakt gebruik van individueel aangepaste programma’s die zijn afgestemd op de behoeften en interesses van de persoon met autisme. Deze programma’s of taken/werkjes richten zich op structuur en moeten kunne worden voldaan zonder afleiding bij de client. 

De TEACCH-methode wordt over de hele wereld gebruikt om mensen met autisme te helpen bij het ontspannen, leren, communiceren en functioneren in hun dagelijks leven. Het is een gewaardeerde en effectieve behandelmethode voor mensen met autisme. Veelal wordt er geoefend met gestructureerde, heldere werken, voorzien van een duidelijk begin en een einde

Belangrijke ontwikkelingsgebieden bij de Teacch Methode

De TEACCH-methode richt zich op het ontwikkelen van verschillende vaardigheden en het vergroten van de zelfstandigheid van mensen met autisme. Hieronder zijn enkele voorbeelden van ontwikkelingsgebieden die belangrijk zijn bij de TEACCH-methode:

Communicatie:

TEACCH maakt gebruik van visuele hulpmiddelen om informatie te presenteren en om het leren te vergemakkelijken. Dit kan bijvoorbeeld door middel van foto’s, tekeningen en symbolen.

Lezen en schrijven:

De TEACCH-methode maakt gebruik van visuele hulpmiddelen om lezen en schrijven te onderwijzen. Dit kan bijvoorbeeld door middel korte woorden, letterreeksen, tekeningen en symbolen.

 Zelfzorg:

De TEACCH-methode richt zich op het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn voor zelfzorg, zoals aankleden, eten, wassen en hygiëne.

 Werk en dagbesteding:

De TEACCH richt zich op het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn voor werk en dagbesteding, zoals het volgen van routines en het werken met anderen. Het leren omgaan met taken, of het uitvoeren van gestructureerde werkzaamheden is daar een methode voor.

Levensvaardigheden:

De TEACCH-methode richt zich ook op het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn voor het dagelijks leven, zoals het organiseren van spullen en het plannen van activiteiten.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Er worden veel vragen gesteld over de Teacch Methode. Wat is de Teacch methode? Hoe werkt het? Waar is de Teacch methode goed voor en op welke manier zetje dit op een goede manier in? Allerlei vragen die wij steeds vaker krijgen, op deze pagina willen we wat meer inzicht geven in deze ontwikkelingsvorm en op welke manier het jou kan helpen bij de dagelijkse omgang met cliënten. 

Wat is de Teacch methode?

De TEACCH-methode (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children) is een behandelingsmethode voor kinderen en volwassenen met autisme. De methode is ontwikkeld in de Verenigde Staten door Dr. Eric Schopler en zijn team aan de Universiteit van North Carolina.

Focus op kracht in plaats van beperking

De TEACCH-methode richt zich op het benutten van de krachten en talenten van mensen met autisme, in plaats van alleen te focussen op hun beperkingen. De methode gebruikt een structuur die aansluit bij de manier waarop mensen met autisme denken en leren.

stapeltaken_klant

Teacch is gericht op het ontwikkelen van onafhankelijkheid

De TEACCH-methode is gericht op het ontwikkelen van onafhankelijkheid en het vergroten van de participatie in het dagelijks leven. De methode maakt gebruik van individueel aangepaste programma’s die zijn afgestemd op de behoeften en interesses van de persoon met autisme. Deze programma’s of taken/werkjes richten zich op structuur en moeten kunne worden voldaan zonder afleiding bij de client. 

De TEACCH-methode wordt over de hele wereld gebruikt om mensen met autisme te helpen bij het ontspannen, leren, communiceren en functioneren in hun dagelijks leven. Het is een gewaardeerde en effectieve behandelmethode voor mensen met autisme. Veelal wordt er geoefend met gestructureerde, heldere werken, voorzien van een duidelijk begin en een einde

Belangrijke ontwikkelingsgebieden bij de Teacch Methode

De TEACCH-methode richt zich op het ontwikkelen van verschillende vaardigheden en het vergroten van de zelfstandigheid van mensen met autisme. Hieronder zijn enkele voorbeelden van ontwikkelingsgebieden die belangrijk zijn bij de TEACCH-methode:

Communicatie:

TEACCH maakt gebruik van visuele hulpmiddelen om informatie te presenteren en om het leren te vergemakkelijken. Dit kan bijvoorbeeld door middel van foto’s, tekeningen en symbolen.

Lezen en schrijven:

De TEACCH-methode maakt gebruik van visuele hulpmiddelen om lezen en schrijven te onderwijzen. Dit kan bijvoorbeeld door middel korte woorden, letterreeksen, tekeningen en symbolen.

 Zelfzorg:

De TEACCH-methode richt zich op het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn voor zelfzorg, zoals aankleden, eten, wassen en hygiëne.

 Werk en dagbesteding:

De TEACCH richt zich op het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn voor werk en dagbesteding, zoals het volgen van routines en het werken met anderen. Het leren omgaan met taken, of het uitvoeren van gestructureerde werkzaamheden is daar een methode voor.

Levensvaardigheden:

De TEACCH-methode richt zich ook op het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn voor het dagelijks leven, zoals het organiseren van spullen en het plannen van activiteiten.

Hoe stimuleer je deze ontwikkelingsgebieden binnen de Teacch-methode?

Er zijn verschillende manieren waarop de ontwikkelingsgebieden die ik hiervoor heb genoemd kunnen worden gestimuleerd binnen de TEACCH-methode:

Autisme communicatie

1. Communicatie:

Visuele hulpmiddelen, zoals foto’s, tekeningen en symbolen, kunnen worden gebruikt om informatie te presenteren en om het leren te vergemakkelijken. Het is ook belangrijk om te werken aan het vergroten van de spraakvaardigheid van de persoon met autisme. Dit kan bijvoorbeeld door middel van gebaren, foto’s of symbolen te gebruiken om woorden te verduidelijken.

2. Lezen en schrijven:

Het gebruik van visuele hulpmiddelen, zoals foto’s, tekeningen en symbolen, kan helpen bij het leren lezen en schrijven. Het is ook belangrijk om op een gestructureerde manier te werken aan deze vaardigheden, bijvoorbeeld door middel van oefeningen en opdrachten die zijn afgestemd op het niveau van de persoon met autisme. Dit speelt een belangrijk onderdeel bij deze methode. 

Autisme lezen en schrijven
Autisme Gezondheid

3. Zelfzorg:

Het is belangrijk om de persoon met autisme de kans te geven om zelfstandig te oefenen met zelfzorgvaardigheden, zoals aankleden, eten, wassen en hygiëne. Het is ook nuttig om visuele hulpmiddelen te gebruiken om stapsgewijze instructies te geven voor deze vaardigheden.

4. Sociaal-emotionele vaardigheden: 

Het is belangrijk om de persoon met autisme de kans te geven om te oefenen met sociale interacties en om te leren omgaan met emoties. Dit kan bijvoorbeeld door middel van rollenspellen, sociale vaardigheidstrainingen en het bespreken van emoties.

Autisme Sociaal emotioneel

5. Werk en dagbesteding:

Het is belangrijk om de persoon met autisme de kans te geven om te oefenen met werk- en dagbestedingsvaardigheden, zoals het volgen van routines en het werken met anderen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van begeleide werkervaringen en het gebruik van visuele hulpmiddelen om taken en verwachtingen duidelijk te maken.

Hoe stimuleer je deze ontwikkelingsgebieden binnen de Teacch-methode?

Er zijn verschillende manieren waarop de ontwikkelingsgebieden die ik hiervoor heb genoemd kunnen worden gestimuleerd binnen de TEACCH-methode:

Autisme communicatie

1. Communicatie:

Visuele hulpmiddelen, zoals foto’s, tekeningen en symbolen, kunnen worden gebruikt om informatie te presenteren en om het leren te vergemakkelijken. Het is ook belangrijk om te werken aan het vergroten van de spraakvaardigheid van de persoon met autisme. Dit kan bijvoorbeeld door middel van gebaren, foto’s of symbolen te gebruiken om woorden te verduidelijken.

Autisme lezen en schrijven

2. Lezen en schrijven:

Het gebruik van visuele hulpmiddelen, zoals foto’s, tekeningen en symbolen, kan helpen bij het leren lezen en schrijven. Het is ook belangrijk om op een gestructureerde manier te werken aan deze vaardigheden, bijvoorbeeld door middel van oefeningen en opdrachten die zijn afgestemd op het niveau van de persoon met autisme. Dit speelt een belangrijk onderdeel bij deze methode. 

Autisme Gezondheid

3. Zelfzorg:

Het is belangrijk om de persoon met autisme de kans te geven om zelfstandig te oefenen met zelfzorgvaardigheden, zoals aankleden, eten, wassen en hygiëne. Het is ook nuttig om visuele hulpmiddelen te gebruiken om stapsgewijze instructies te geven voor deze vaardigheden.

Autisme Sociaal emotioneel

4. Sociaal-emotionele vaardigheden: 

Het is belangrijk om de persoon met autisme de kans te geven om te oefenen met sociale interacties en om te leren omgaan met emoties. Dit kan bijvoorbeeld door middel van rollenspellen, sociale vaardigheidstrainingen en het bespreken van emoties.

5. Werk en dagbesteding:

Het is belangrijk om de persoon met autisme de kans te geven om te oefenen met werk- en dagbestedingsvaardigheden, zoals het volgen van routines en het werken met anderen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van begeleide werkervaringen en het gebruik van visuele hulpmiddelen om taken en verwachtingen duidelijk te maken.

Welke toegevoegde waarde heeft de Teacch methode bij Autisme?

Er zijn verschillende soorten programma’s beschikbaar binnen de TEACCH-methode, afhankelijk van de behoeften van het kind. Sommige programma’s zijn gericht op het verbeteren van sociale vaardigheden, terwijl andere programma’s gericht zijn op het verbeteren van academische vaardigheden. In sommige gevallen kan de TEACCH-methode worden gebruikt in combinatie met andere behandelingen en onderwijsmethoden.

In conclusie is de TEACCH-methode een effectieve manier om kinderen met autisme te helpen bij het leren en communiceren en het indelen van dagelijkse activiteiten. Door gebruik te maken van visuele hulpmiddelen en het creëren van een gestructureerde omgeving. Het creëren van een gestructureerde werkomgeving waar de client zijn ontwikkelingsgebieden kan ontwikkelen of werkzaamheden kan oefenen, kan uitstekend met Taakdozen. 

De inzet van Taakdozen

TaakdozenTaakdozen Teacch methode zijn een uitstekend hulpmiddel. Deze bevatten een duidelijk begin en een eind en brengen structuur in de dagelijkse werkzaamheden. Een goed voorbeeld is het verhaal van ergotherapeut Anneke van Lier. In dit artikel vertelt zij op welke manier ze taakdozen inzet. 

Het is belangrijk om te onthouden dat de TEACCH-methode een aanvulling kan zijn op andere behandelingen en onderwijsmethoden, en niet bedoeld is als een enkel programma om te gebruiken voor alle kinderen met autisme. Het is daarom belangrijk om een team van professionals te hebben, waaronder artsen, therapeuten en leraren, om het kind het beste te helpen.

Het succes van de TEACCH-methode hangt ook af van de inzet van ouders en verzorgers. Het is belangrijk dat ouders en verzorgers betrokken blijven bij het behandelingstraject en samenwerken met het behandelteam om het beste programma te ontwikkelen voor het kind. Het herhalen van activiteiten en methoden kunnen dit stimuleren. Eendoostaken zijn ook als particulier aan te schaffen. Bekijk voor beschikbare taakdozen de webshop. Mocht je hulp nodig hebben, welke taakdoos geschikt is voor een specifiek leergebied? Dan komen we graag met je in contact om je hierin te adviseren of om je in contact te brengen met één van onze experts. 

Wat zijn taakdozen?

Taakdozen kunnen helpen om bepaalde ontwikkelingsgebieden te stimuleren door middel van gerichte opdrachten en activiteiten die specifiek gericht zijn op het verbeteren van vaardigheden in die gebieden. Taakdozen hebben een duidelijk begin en een eind en stimuleren op een leuke en speelse manier de ontwikkeling van een bepaald gebied. Anneke van Lier, zet taakdozen in tijdens haar dagelijkse werkzaamheden als ergotherapeut. Op deze pagina vertelt ze meer over de inzet van taakdozen bij cliënten met autisme .

Soorten Taakdozen.

Bijvoorbeeld, een taakdoos gericht op hetDuo knikkertaak teacch verbeteren van sociale vaardigheden zou opdrachten kunnen bevatten zoals het leren hoe te communiceren met anderen, het oplossen van conflicten op een constructieve manier, en het maken van vrienden. Door deze opdrachten te voltooien, zou iemand zich bewust worden van zijn of haar sociale vaardigheden en deze verbeteren. Een voorbeeld hiervan is de “duo knikkertaak” waarbij het de bedoeling is om samen te werken en om en om een knikker in te checken.

Bekijk hier de duo knikkertaak

Ten slotte kunnen taakdozen ook helpen om structuur te bieden aan het leerproces en om te zorgen dat er voldoende aandacht wordt besteed aan alle belangrijke ontwikkelingsgebieden. Door opdrachten te voltooien in een gestructureerde omgeving, kan iemand leren om zich te concentreren en zich te richten op specifieke doelen, wat kan leiden tot verdere ontwikkeling in alle gebieden.

Motivatietaken

Daarnaast kunnen taakdozen ook helpen om motivatie te behouden en te vergroten voor het leren en ontwikkelen in een bepaald gebied. Door opdrachten te voltooien en vooruitgang te boeken, kan iemand een gevoel van voldoening en trots ervaren, wat kan leiden tot verdere motivatie om te blijven leren en ontwikkelen. Het is daarom raadzaam om meerdere takdozen, met verschillende werkwijze af te laten ronden. Met een beloningstaak als einddoel. Deze beloningstaak is waar de leuke taak waarvoor iemand de werktaken wil voltooien zoals de Knikkerbaan en/of de watertaak.

Voorbeelden van taakdozen die ingezet kunnen worden bij de Teacch Methode

 • Knikkerbaan

   23,95 incl. btw
  Waardering 0 uit 5
 • Watertaak

   23,95 incl. btw
  Waardering 0 uit 5
 • Kaartjes/wasknijpers sorteren

   23,95 incl. btw
  Waardering 0 uit 5
 • Wasknijper kleurensorteertaak

   23,95 incl. btw
  Waardering 0 uit 5

Sensorische flessen

Calming jars ofwel sensorische flessen zijn ook uitstekende beloningen. Het zijn vaak (kleine) hard plastic flessen gevuld met substantie, water, glitter en andere kleine objecten. Sensomrische flessen helpen om mensen te kalmeren en te focussen.

Ze worden vaak gebruikt in de klassen of dagbestedingen om kinderen te helpen hun emoties te reguleren en te ontspannen, en worden ook vaak gebruikt door volwassenen om stress te verminderen en te ontspannen. Ze zijn te vergelijken met de sneeuwbol die we nog van vroeger kennen.

De glitter en andere objecten in de fles bewegen zich rond als het wordt geschud. De ronddwarrelende elementen helpen om de aandacht te vestigen en de gedachten te kalmeren. Het is altijd een cadeautje om de fles te schudden en te kijken hoe de glitter en objecten bewegen.

Voorbeelden van sensorische flessen 

 • Sensorische Fles – Kralen

   14,46 incl. btw
  Waardering 0 uit 5
 • Sensorische Fles – Schat

   14,46 incl. btw
  Waardering 0 uit 5
 • Sensorische Fles – BEANS & FRUIT

   14,46 incl. btw
  Waardering 0 uit 5
 • Sensorische Fles – Sterren

   14,46 incl. btw
  Waardering 0 uit 5

Welke toegevoegde waarde heeft de Teacch methode bij Autisme?

Er zijn verschillende soorten programma’s beschikbaar binnen de TEACCH-methode, afhankelijk van de behoeften van het kind. Sommige programma’s zijn gericht op het verbeteren van sociale vaardigheden, terwijl andere programma’s gericht zijn op het verbeteren van academische vaardigheden. In sommige gevallen kan de TEACCH-methode worden gebruikt in combinatie met andere behandelingen en onderwijsmethoden.

In conclusie is de TEACCH-methode een effectieve manier om kinderen met autisme te helpen bij het leren en communiceren en het indelen van dagelijkse activiteiten. Door gebruik te maken van visuele hulpmiddelen en het creëren van een gestructureerde omgeving. Het creëren van een gestructureerde werkomgeving waar de client zijn ontwikkelingsgebieden kan ontwikkelen of werkzaamheden kan oefenen, kan uitstekend met Taakdozen. 

De inzet van Taakdozen

Taakdozen Teacch methode

Taakdozen zijn een uitstekend hulpmiddel. Deze bevatten een duidelijk begin en een eind en brengen structuur in de dagelijkse werkzaamheden. Een goed voorbeeld is het verhaal van ergotherapeut Anneke van Lier. In dit artikel vertelt zij op welke manier ze taakdozen inzet. 

Het is belangrijk om te onthouden dat de TEACCH-methode een aanvulling kan zijn op andere behandelingen en onderwijsmethoden, en niet bedoeld is als een enkel programma om te gebruiken voor alle kinderen met autisme. Het is daarom belangrijk om een team van professionals te hebben, waaronder artsen, therapeuten en leraren, om het kind het beste te helpen.

Het succes van de TEACCH-methode hangt ook af van de inzet van ouders en verzorgers. Het is belangrijk dat ouders en verzorgers betrokken blijven bij het behandelingstraject en samenwerken met het behandelteam om het beste programma te ontwikkelen voor het kind. Het herhalen van activiteiten en methoden kunnen dit stimuleren. Eendoostaken zijn ook als particulier aan te schaffen. Bekijk voor beschikbare taakdozen de webshop. Mocht je hulp nodig hebben, welke taakdoos geschikt is voor een specifiek leergebied? Dan komen we graag met je in contact om je hierin te adviseren of om je in contact te brengen met één van onze experts. 

Wat zijn taakdozen?

Taakdozen kunnen helpen om bepaalde ontwikkelingsgebieden te stimuleren door middel van gerichte opdrachten en activiteiten die specifiek gericht zijn op het verbeteren van vaardigheden in die gebieden. Taakdozen hebben een duidelijk begin en een eind en stimuleren op een leuke en speelse manier de ontwikkeling van een bepaald gebied. Anneke van Lier, zet taakdozen in tijdens haar dagelijkse werkzaamheden als ergotherapeut. Op deze pagina vertelt ze meer over de inzet van taakdozen bij cliënten met autisme .

Soorten Taakdozen.Duo knikkertaak teacch

Bijvoorbeeld, een taakdoos gericht op het verbeteren van sociale vaardigheden zou opdrachten kunnen bevatten zoals het leren hoe te communiceren met anderen, het oplossen van conflicten op een constructieve manier, en het maken van vrienden. Door deze opdrachten te voltooien, zou iemand zich bewust worden van zijn of haar sociale vaardigheden en deze verbeteren. Een voorbeeld hiervan is de “duo knikkertaak” waarbij het de bedoeling is om samen te werken en om en om een knikker in te checken.

Bekijk hier de duo knikkertaak

Ten slotte kunnen taakdozen ook helpen om structuur te bieden aan het leerproces en om te zorgen dat er voldoende aandacht wordt besteed aan alle belangrijke ontwikkelingsgebieden. Door opdrachten te voltooien in een gestructureerde omgeving, kan iemand leren om zich te concentreren en zich te richten op specifieke doelen, wat kan leiden tot verdere ontwikkeling in alle gebieden.

Motivatietaken

Daarnaast kunnen taakdozen ook helpen om motivatie te behouden en te vergroten voor het leren en ontwikkelen in een bepaald gebied. Door opdrachten te voltooien en vooruitgang te boeken, kan iemand een gevoel van voldoening en trots ervaren, wat kan leiden tot verdere motivatie om te blijven leren en ontwikkelen. Het is daarom raadzaam om meerdere takdozen, met verschillende werkwijze af te laten ronden. Met een beloningstaak als einddoel. Deze beloningstaak is waar de leuke taak waarvoor iemand de werktaken wil voltooien zoals de Knikkerbaan en/of de watertaak.

Voorbeelden van taakdozen die ingezet kunnen worden bij de Teacch Methode

 • Knikkerbaan

   23,95 incl. btw
  Waardering 0 uit 5
 • Watertaak

   23,95 incl. btw
  Waardering 0 uit 5
 • Kaartjes/wasknijpers sorteren

   23,95 incl. btw
  Waardering 0 uit 5
 • Wasknijper kleurensorteertaak

   23,95 incl. btw
  Waardering 0 uit 5

Sensorische flessen

Calming jars ofwel sensorische flessen zijn ook uitstekende beloningen. Het zijn vaak (kleine) hard plastic flessen gevuld met substantie, water, glitter en andere kleine objecten. Sensomrische flessen helpen om mensen te kalmeren en te focussen.

Ze worden vaak gebruikt in de klassen of dagbestedingen om kinderen te helpen hun emoties te reguleren en te ontspannen, en worden ook vaak gebruikt door volwassenen om stress te verminderen en te ontspannen. Ze zijn te vergelijken met de sneeuwbol die we nog van vroeger kennen.

De glitter en andere objecten in de fles bewegen zich rond als het wordt geschud. De ronddwarrelende elementen helpen om de aandacht te vestigen en de gedachten te kalmeren. Het is altijd een cadeautje om de fles te schudden en te kijken hoe de glitter en objecten bewegen.

Voorbeelden van sensorische flessen 

 • Sensorische Fles – Kralen

   14,46 incl. btw
  Waardering 0 uit 5
 • Sensorische Fles – Schat

   14,46 incl. btw
  Waardering 0 uit 5
 • Sensorische Fles – BEANS & FRUIT

   14,46 incl. btw
  Waardering 0 uit 5
 • Sensorische Fles – Sterren

   14,46 incl. btw
  Waardering 0 uit 5
Aansluiten bij Eendoostaken?

voeg je toe aan onze community of stuur ons een bericht

Werk je al via de Teacch methode, zet je taakdozen in of wil je je ervaringen delen? We ontvangen graag jouw bericht en raken graag in gesprek. Er volgt zeker een open en interessant gesprek, mogelijk vol nieuwe ideeen en samenwerkingsvormen. 

Blijf op de hoogte van de laatste onwikkelingen

Mis niets van eendoostaken!

Ontvang updates, nieuwe producten, aanbiedingen en inspiratie in je mailbox

Winkelwagen